Не разбирам държавата

Като изключим легитимното насилие, като една от основните задачи на Държавата, по същество нейната цел и дейност може да се дефинира, като управление на обществения интерес. Това е принципно така. А как е у нас?

Българската държава, тази същата, която съществува от 680/681 г., не функционира като защитник на обществения интерес. Всъщност, дори не прилага насилието, като ограничаващ фактор за развитието на антиобществени идеи и концепции. Вместо това, Държавата ни прави следното: Цялата публикация „Не разбирам държавата“

Щастливо преброени

Преброиха ни. Дори обявиха колко процента от преброените са го направили онлайн, без да знаят крайната бройка. Въобще цареше една всенародна приповдигнатост на духа – разбирате ли, категоризират ни! Някой, там горе, се интересува от нас. Питат ни някакви въпросчета. Ние питаните, им отговаряме важно, важно. После се храним питателно и спим спокойно.

Преброиха ни. Дори обявиха колко процента от преброените са го направили онлайн, без да знаят крайната бройка. Въобще цареше една всенародна приповдигнатост на духа – разбирате ли, категоризират ни! Някой, там горе, се интересува от нас. Питат ни някакви въпросчета. Ние питаните, им отговаряме важно, важно. После се храним питателно и спим спокойно. Цялата публикация „Щастливо преброени“

Да опазим консуматорчето

Има обща черта между развитите икономики и тя е свързана със защитата на консуматорите. Защо е нужда специална защита на свободен пазар? Дали тази защита е насочена срещу търговците? Въобще каква е ролята на опазването на консуматора жизнен и енергичен в един консуматорски свят?

Има обща черта между развитите икономики и тя е свързана със защитата на консуматорите. Защо е нужда специална защита на свободен пазар? Дали тази защита е насочена срещу търговците? Въобще каква е ролята на опазването на консуматора жизнен и енергичен в един консуматорски свят? Цялата публикация „Да опазим консуматорчето“