Щастливо преброени

Преброиха ни. Дори обявиха колко процента от преброените са го направили онлайн, без да знаят крайната бройка. Въобще цареше една всенародна приповдигнатост на духа – разбирате ли, категоризират ни! Някой, там горе, се интересува от нас. Питат ни някакви въпросчета. Ние питаните, им отговаряме важно, важно. После се храним питателно и спим спокойно.

Преброиха ни. Дори обявиха колко процента от преброените са го направили онлайн, без да знаят крайната бройка. Въобще цареше една всенародна приповдигнатост на духа – разбирате ли, категоризират ни! Някой, там горе, се интересува от нас. Питат ни някакви въпросчета. Ние питаните, им отговаряме важно, важно. После се храним питателно и спим спокойно. Цялата публикация „Щастливо преброени“