Връщане в разумни граници

Вече споменах за грешния критерий за измерване на растежа – БВП и икономическия регрес, като нещо целенасочено. Тогава обещах, че ще разкажа и какво се предлага като решение на икономиката на растежа, която към момента е встрани от равновесието си.

Вече споменах за грешния критерий за измерване на растежа – брутния вътрешен продукт (БВП) и икономическия регрес, като нещо целенасочено и положително. Тогава обещах, че ще разкажа и какво се предлага като решение на икономиката на растежа, която към момента е встрани от равновесието си. Цялата публикация „Връщане в разумни граници“

Локализиране

Ясно е, че не може просто да не се консумира. Все нещо трябва да се яде (особено с моя метаболизъм) и все някога обувките ще се скъсат (особено с моето пешеходене). Проблемът, заради който натворих толкова писания в този блог не е нормалната консумация с цел оцеляване или елементарно удобство за съществуването.

Ясно е, че не може просто да не се консумира. Все нещо трябва да се яде (особено с моя метаболизъм) и все някога обувките ще се скъсат (особено с моето пешеходене). Проблемът, заради който натворих толкова писания в този блог не е нормалната консумация с цел оцеляване или елементарно удобство за съществуването. Цялата публикация „Локализиране“