За калоричността на познанието

Ползваме приложения, за да разберем какво и къде се случва, някои от тях основно, за да си губим времето. Ползваме приложения, които ни казват да си вземем чадър; такива, които ни съобщават къде и кога сме и такива, които ни напомнят къде трябва да бъдем. Всичко това се случва, посредством огромен набор от джаджи, които всички сме свикнали да ползваме и чиито услуги само преди 5 години бяха в областта на фантастиката.

Но има един малък проблем – колкото повече се отдалечаваме от естествената си среда и я заменяме с приложения, които опосредстват не само познанието ни, но дори комуникацията ни, толкова по-малко сме наясно колко зависими сме станали от технологиите.

Цялата публикация „За калоричността на познанието“

Краят на света няма да се състои

Не се отлагат колапсът на икономиките, технологичната деградация и намаляване броя жители на Земята.

Наличието на запазени екземляри с данни или познание от изчезналите древни цивилизации е по-скоро рядкост, отколкото правило. Според мен забравянето е основна причина за изчезването им, а не е забравено след като древните цивилизации са били изчезнали. Цялата публикация „Краят на света няма да се състои“