Връщане в разумни граници

Вече споменах за грешния критерий за измерване на растежа – БВП и икономическия регрес, като нещо целенасочено. Тогава обещах, че ще разкажа и какво се предлага като решение на икономиката на растежа, която към момента е встрани от равновесието си.

Вече споменах за грешния критерий за измерване на растежа – брутния вътрешен продукт (БВП) и икономическия регрес, като нещо целенасочено и положително. Тогава обещах, че ще разкажа и какво се предлага като решение на икономиката на растежа, която към момента е встрани от равновесието си. Цялата публикация „Връщане в разумни граници“