Един разговор на Buy Nothing Day

В деня без покупки разговаряхме с Васил Георгиев за консумативното общество и неговия роман „Апарат“, който според Хеликон „едновременно осмисля и обезсмисля консуматорското битие“.