Едно си мислим, друго става

И това не е само в САЩ. Ако направим подобно сравнение за света, ситуацията показва, следното:

Карта на световното богатство vs. население (от Td Architects)
Карта на световното богатство vs. население (от Td Architects)

Нобел, ако беше жив…

Съвременната икономика, сътворена от премъдри теоретици с помощта на математическото моделиране, се люшка съвсем закономерно от растеж в рецесия. „Закономерно“ в случая не означава правилно, а показва недостатъците на математическото моделиране в икономиката.

Съвременната икономика, сътворена от премъдри теоретици с помощта на математическото моделиране, се люшка съвсем закономерно от растеж в рецесия. „Закономерно“ в случая не означава правилно, а показва недостатъците на математическото моделиране в икономиката. Цялата публикация „Нобел, ако беше жив…“