Лавиращият морал на бедняка

Много се шуми напоследък за „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, или т.нар. ВМЗ-Сопот, със собственик Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (разбирай – ние, данъкоплатците).

Щели да съкращават хора, да приватизират и т.н. Обаче мен друго ме притеснява. Пак си говорим само за пари, а не трябва. Нека да видим с какво се занимава тази изстрадала фирма, открита през 1936 г. от Министъра на войната на царство България. Цялата публикация „Лавиращият морал на бедняка“

Бързо започвай да се тревожиш!

Поддържането на висока тревожност у публиките по света се постига по различен начин, но най-общо се атакуват примитивните инстинкти и съответно страхове – неизвестност, непредвидимост, хаос, насилие, смърт.

Когато споменах, че трябва активно да се съпротивляваме срещу рекламираните стоки, имах предвид, че те се базират на доста сериозни психологически изследвания, методи и практики. С тяхна помощ атаката срещу консуматора е решена още преди да е започнала. Ето защо. Цялата публикация „Бързо започвай да се тревожиш!“