Целенасочен икономически спад

Ако не реагираме на тази ситуация, като върнем икономическите дейности в съответствие с капацитета на екосистемите и глобалното преразпределяне на богатството и доходите отговори на социалните нужди, рискуваме възникване на нежелан процес на неконтролируем икономически спад и колапс, с потенциално тежко въздействие върху тези в най-неравностойно положение.

През 2008-а (и съвсем логично) в Париж, на конференция посветена на целенасочения икономически спад, екологичната устойчивост и социалната справедливост, участниците се обединяват около следното: Цялата публикация „Целенасочен икономически спад“