Бързо започвай да се тревожиш!

Поддържането на висока тревожност у публиките по света се постига по различен начин, но най-общо се атакуват примитивните инстинкти и съответно страхове – неизвестност, непредвидимост, хаос, насилие, смърт.

Когато споменах, че трябва активно да се съпротивляваме срещу рекламираните стоки, имах предвид, че те се базират на доста сериозни психологически изследвания, методи и практики. С тяхна помощ атаката срещу консуматора е решена още преди да е започнала. Ето защо. Цялата публикация „Бързо започвай да се тревожиш!“

Имам ли Affluenza?

Ако искаме да въздействаме върху дадено патологично състояние, трябва първо да го изследваме, диагностицираме и чак след това да потърсим варианти за лечение (if any). С тази смела цел и с антиконсумеристката лупа под ръка, започвам обяснението на болестта с нейната дефиниция: Цялата публикация „Имам ли Affluenza?“