CO2 на калпак

Всеки на тази земя има еднакво право да емитира парникови газове, за да упражнява най-различни дейности. Ако това е така, следва че ако наистина сме 7 милиарда, то на всеки от нас се падат по 2.8 тона CO2 за година, ако искаме да задържим покачането на температурите и последствията от това.

Понеже споменах за малките шансове за оцеляване на цивилизацията, реших да вкарам и още понятия и дилеми в иначе простия извод. Поради това (скучно или не) трябва да спомена, че в момента за смекчаване на вредното влияние върху климата се ползва схемата за търговия с емисии, която засега не решава никой от проблемите ни всъщност. Цялата публикация „CO2 на калпак“

Големият празен хладилник

Празният хладилник те идентифицира с бедността, недоимъкът, глада – въобще все неща, които, за един уважаващ себе си модерен консуматор, са си направо срамни. И какво се получава? За да бъде удовлетворен консуматора, т.е. да вижда изобилие пред себе си, хладилникът трябва се поддържа пълен.

Реших да се пробвам да извадя най-лошото от смятания за най-безобиден и същевременно задължителен уред в съвременното домакинство. Концепцията на хладилника е проста – охлаждането на храните ги запазва по-дълго време годни за консумация и намалява значително риска от хранителни отравяния. Защо обаче, това има връзка с отпадъците и унищожените терени край Стара Загора? Цялата публикация „Големият празен хладилник“