Локализиране

Ясно е, че не може просто да не се консумира. Все нещо трябва да се яде (особено с моя метаболизъм) и все някога обувките ще се скъсат (особено с моето пешеходене). Проблемът, заради който натворих толкова писания в този блог не е нормалната консумация с цел оцеляване или елементарно удобство за съществуването.

Ясно е, че не може просто да не се консумира. Все нещо трябва да се яде (особено с моя метаболизъм) и все някога обувките ще се скъсат (особено с моето пешеходене). Проблемът, заради който натворих толкова писания в този блог не е нормалната консумация с цел оцеляване или елементарно удобство за съществуването. Цялата публикация „Локализиране“